Sonja Nygaard-Joki

Sonja Nygaard-Joki

Sonja Nygaard-Joki er høgskolelektor ved Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold. Hun har bakgrunn som engelsk- og norsklærer i den videregående skolen og har i flere år jobbet med utvikling av digitale læringsressurser og pedagogisk bruk av IKT.