Siw-Aina Holck

Siw-Aina Holck

Siw-Aina Holck underviser i engelsk SF/YF ved Ringsaker videregående skole. Hun er i tillegg internasjonal koordinator og prosjektleder for Yrkesretting og relevans i Innlandet fylkeskommune.