Siri Ødegård

Siri Ødegård

Siri Ødegård er utdannet kultursosiolog og lektor. Hun har ti års undervisningserfaring fra videregående skole i fagene mediekommunikasjon, samfunnsfag og historie. Ødegård har arbeidet som forlagsredaktør i Aschehoug Undervisning og har skrevet lærebøker for videregående skole i medievitenskap og i uttrykkshistorie.