Silje Førland Erdal

Silje Førland Erdal

er universitetslektor i samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun har ti års undervisningserfaring fra videregående skole i fagene samfunnsfag, sosiologi & sosialantropologi og religion & etikk. Hun er lærebokforfatter for Aschehoug der hun er medforfatter på verkene Fokus sosiologi og sosialantropologi og Arena 8-10.