Sigrid Brevik Wangsness

Sigrid Brevik Wangsness

Sigrid Brevik Wangsness er høgskolelektor i engelsk på Handelshøyskolen ved HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus). Hun har i snart 30 år forelest innenfor områdene engelsk økonomisk fagspråk, britisk og amerikansk samfunn, politikk og kultur samt i internasjonale og tverrkulturelle emner. I tillegg til å være lærebokforfatter, lager hun hver måned det elektroniske undervisningsopplegget "This Month" for brukerne av Aschehougs læremidler i engelsk for den videregående skolen.