Sara Kristensen Grødem

Sara Kristensen Grødem

Sara Kristensen Grødem er utdannet grunnskolelærer og har fullført lektorgrad i Skolerettet Utdanningsvitenskap med fordypning i samfunnsfag ved Oslo MET. Hun jobber som lærer i Osloskolen.