Petra Biesalski

Petra Biesalski

Petra Biesalski har lang erfaring som lærer i fremmedspråk, bl.a. på universitetsnivå og som kursleder både ved Goethe-Institut i Oslo og ved Utenriksdepartementets kompetansesenter. Petra Biesalski har siden 2009 vært ansatt som leder for språkavdelingen ved Goethe-Institut. Hun har tysk doktorgrad (dr.phil.) med fokus på fremmedspråkundervisning fra et kontrastivt perspektiv, og har vært post-doc-stipendiat i metodikk/didaktikk i fremmedspråkundervisningen. Hun har arbeidet som forfatter for både bok og nett i Aschehoug siden 2006, bl.a. på tyskverket "Weitblick 1"og "2" for den videregående skolen.