Per Roar Ekeland

Per Roar Ekeland

Per Roar Ekeland er lektor med fagene naturfag, matematikk, fysikk (fysikkdidaktikk hovedfag), og har mer enn 30 års undervisningserfaring. Han er medforfatter på naturfagverkene Tellus og Nexus.