Patricia Pritchard

Patricia Pritchard

Patricia Pritchard er ansatt ved Statped Vest og har lang undervisningserfaring på ulike trinn fra både Norge og England. Hun er medlem av UDIRs læreplangruppe for justering av læreplanen i engelsk. Patricia Pritcard er forfatter av engelskverket Quest 1-4.