Pål Olav Røstad

Pål Olav Røstad

12/1/2015 ACOTLU: ... Pål Olav Røstad har arbeidet 30 år i den videregående skolen, og er i dag rektor. Han har tidligere vært med på tilrettelegging og utarbeidelse av lærebøker i engelsk. Hovedverket har imidlertid vært "Nynorsk som sidemål", som har kommet ut i ulike utgaver gjennom en årrekke.