Oliver Sánchez Manjón

Oliver Sánchez Manjón

Oliver Sánchez Manjón underviser i spansk og kroppsøving ved Hersleb videregående skole i Oslo. Han er utdannet i Spania og har 5 års utdanning som lærer. Han har også studert ved Høyskolen i Oslo. Oliver er opptatt av aktiv læring og bruker ofte fysisk aktivitet i teoretiske fag. Han har vært tilknyttet til fremmedspråksenteret, og har publisert et prosjekt der i forhold til dette.