Ole Schultz Larsen

Ole Schultz Larsen

Ole Schultz Larsen er lektor ved Viby Gymnasium i Danmark med fagene psykologi og dansk. Han er ekstern redaktør i psykologi ved forlaget Systime i Århus. Ved siden av Psykologiens veje har han tidligere udgitt Udviklingens veje (1993) og Psykologiske perspektiver (1996), som er oversatt til svensk, og dessuten har han utgitt bøkene Fem aldre (1999) og Dansk prosa (2005).