Ole Gilbert Karlsen

Ole Gilbert Karlsen

Ole G. Karlsen er lektor med hovedfag i naturgeografi fra Universitetet i Oslo. Han har lang undervisningserfaring i fagene geografi, matematikk og fysikk på videregående. Ole G. Karlsen er også forfatter av lærebøker i geografi for ungdomsskolen og i geofag for den videregående skolen.