Florence Mandelik

Florence Mandelik

Florence Mandelik er lektor i fransk, og jobber i dag som frilanskonsulent innen pedagogikk. Hun har nærmere 10 års undervisningserfaring og har tidligere jobbet ved Hamar Katedralskole og Fremmedspråksenteret i Halden. Florence Mandelik har master i fremmedspråkdidaktikk, IT og engelske studier fra Universitetet i Lyon. Hun er levende opptatt av å formidle muntlige ferdigheter og å integrere bruk av IKT i undervisningen. Hun har holdt en rekke kurs for fransk- og fremmedspråklærere.