Nina Masdal

Nina Masdal

Nina Masdal er utdannet lærer med master i barne- og ungdomslitteratur. Hun jobber som lærer på mellomtrinnet ved Slåtten skule i Førde, og hun har 19 års undervisningserfaring fra mellomtrinn og ungdomsskole.