Nina Indseth Bråthen

Nina Indseth Bråthen

Nina Indseth Bråthen er førskolelærer og har videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun arbeider til daglig som pedagogisk leder i
barnehage, og er spesielt opptatt av å øke den språklige aktiviteten hos minoritetsspråklige barn, og barn med behov for ekstra språkstimulering. Nina Indseth Bråthen holder også kurs om temaet for Bro Aschehoug.