Namal Suganda Lokuge

Namal Suganda Lokuge

Namal Lokuge er lektor i engelsk ved Blindern videregående skole. Han underviser i engelsk litteratur, og har mer enn 20 års undervisningserfaring fra den videregående skolen, blant annet fra Oslo katedralskole og Berg videregående skole, IB-linjen (nå Blindern videregående skole). Hans interessefelt er internasjonal utdanning og litteratur som avspeiler flerkulturelle samfunn. Namal Lokuge var i to år tilknyttet United World College i Mostar/Bosnia som avdelingsleder for språkfagene. Han er opptatt av å formidle «critical thinking» til elevene.