Mona Abdel-Fadil

Mona Abdel-Fadil

Mona Abdel-Fadil (1976) er seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Hun er en av tre kuratorer bak samtidsutstillingen «U/synlig hverdagsrasisme i Norge» og forsker for tiden på muslimfiendtlighet. Abdel-Fadil jobber ofte i skjæringsfeltet mellom forskning og kunstnerisk formidling.