Mie Thode Poulsen

Mie Thode Poulsen

Mie Thode Poulsen underviser i fransk ved Kjøsterud ungdomsskole og Ung11 i Drammen. Hun har mastergrad i fransk fra Universitetet i Oslo, og har studert historie, engelsk, spansk, pedagogikk og veiledning.