Mette Haraldsen

Mette Haraldsen

Mette Haraldsen underviser ved Kvadraturen videregående skole. Hun har utviklet læremidler i norsk og samfunnsfag, deltatt i utvikling av læreplaner, arbeidet som koordinator for skoleutvikling og differensieringstiltak i hjemfylket, og holdt kurs for lærere i en årrekke.