Mette Mari Wold

Mette Mari Wold

Mette Mari Wold har lektorutdanning med mastergrad i rådgivning fra NTNU, med fordypning innenfor samfunnsvitenskap og psykologi. Hun har bred erfaring fra undervisning og veiledning av flerkulturelle elever og elever med behov for tilrettelegging. Hun arbeider i dag som fagleder og rådgiver ved en videregående skole i Trondheim.