Mass Soldal Lund

Mass Soldal Lund

Mass Soldal Lund er professor i cybersikkerhet og samfunnssikkerhet ved Høgskolen i Innlandet og professor II i cyberoperasjoner ved Cyberingeniørskolen ved Forsvarets høgskole.