Marit Sandboe

Marit Sandboe

Marit Sandboe har hovedfag i religionshistorie og allmenlærerutdanning. Hun har vært med i referansegruppe for læringssenteret ved revisjon av fagplanen og representant for grunnskolen i Utdanningsforbundets fagråd for religion og etikk. Siden 1990 har hun jobbet på Lyngmyr ungdomsskole i Tvedestrand.