Marion Laulanié

Marion Laulanié

Marion Laulanié er lektor og underviser i fransk (nivå I, II og III) ved Lørenskog videregående skole, Akershus. Hun har fransk som morsmål, og utdannelse i fransk og fremmedspråkdidaktikk fra Universitetet i Lyon. Hun har bred undervisningserfaring fra den videregående skolen. I tillegg underviser hun på språkkurs i regi av Utenriksdepartementet. Marion Laulanié er alltid opptatt av å knytte undervisning til aktuelle samfunnstemaer, og vektlegger en så variert undervisning som mulig. Hun har holdt en rekke kurs for fransk- og fremmedspråklærere.