Mariette Aanensen

Mariette Aanensen

Mariette Aanensen er universitetslektor ved Institutt for fremmedspråk og oversetting ved Universitetet i Agder. Hun har bred undervisningserfaring fra ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæring.