Marielle Stigum Gleiss

Marielle Stigum Gleiss

Marielle Stigum Gleiss er førsteamanuensis i samfunnsfag ved MF vitenskapelig høyskole.Hun har en doktorgrad i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo (2014) og har over ti års erfaring med å undervise studenter på bachelor- og masternivå i fagfeltene kvalitativ metode, akademisk skriving og samfunnsfag. Fra januar 2017 til desember 2019 arbeidet hun i tillegg som førsteamanuensis II i samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, hvor hun veileder masterstudenter på lektorprogrammet.