Maria Nitteberg

Maria Nitteberg

Maria Nitteberg er medforfatter av Fabel 8-10. Hun har 23 års fartstid som norsklærer i grunnskolen og jobber for tiden ved Hvaler ungdomsskole. Der underviser hun i språk, samfunnsfag og musikk. I Fabel 8-10 har hun et særskilt ansvar for å produsere digitale læringsressurser rundt tekstsamlingene.