Maria Mork

Maria Mork

Maria Mork er grunnlegger av Partolken. Hun har utdanning og erfaring fra helse og sosialsektoren og er sertifisert i persolog® personfaktormodell. Siden 2010 har hun hjulpet hundrevis av par til og redde stumpene av et slitt samliv, og for mange har det ført til en ny start sammen.