Malin Dahle

Malin Dahle

Malin Dahle har solid fagbakgrunn med master i økonomi og administrasjon, samt cand.mag i sammenlignende politikk. Hun er avdelingsleder i et samfunnsfaglig analyseselskap og arbeider med prosjekter innenfor utdanning, kultur og integrering.