Magne Njåstad

Magne Njåstad

Magne Njåstad tok sin doktorgrad i 2003 om konflikter og konfliktløsning mellom øvrighet og lokalsamfunn i senmiddelalderen. Han har ellers arbeidet med sosialhistoriske, kunnskapshistoriske og politiske emner fra perioden ca. 1300-1850. Han er professor ved Institutt for historiske studier ved NTNU i Trondheim. Han har også skrevet bind 2 i verket "Norvegr - Norges historie".