Madeleine Borge

Madeleine Borge

Madeleine Borge (f. 2000) er fra Oslo. Hun studerer business i London og deler erfaringer fra studentlivet på Instagram og YouTube.