Lucy Hermoza Rigal

Lucy Hermoza Rigal

Lucy Hermoza Rigal har undervisningserfaring i spansk, fransk og kommunikasjon og medier. Hun har bl.a. ansvaret for oppgavetekster og digital innholdsproduksjon på Gente 8-10 og Ganas 1-2.