Lillian Balsvik

Lillian Balsvik

Lillian Balsvik underviser i engelsk, norsk og fransk ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal. Hun har hovedfag i engelsk fra Universitet i Oslo, og noe utdanning fra NTNU. Balsvik har interesse for språkvitenskap og språklæring, og hvordan utvikle en språklig bevissthet hos elevene. Hun har undervisningserfaring fra studieforberedende og yrkesfaglige studieprogram, i tillegg til at hun har vært timelærer for Folkeuniversitetet. Hun har god kunnskap om IKT i undervisningen, men foretrekker mest mulig analoge klasserom.