Lill Tone Grahl-Jacobsen

Lill Tone Grahl-Jacobsen

Lill Tone Grahl-Jacobsen er generalsekretær i NSH ¿ Norsk sykehus og helsetjenesteforening. Hun er utdannet sykepleier, med tilleggsutdanning innen ledelse, veiledning og profesjonsetikk. Hun har arbeidserfaring fra kommunehjelpetjenesten, KS, høyskole og Aschehoug.