Levi Geir Eidhamar

Levi Geir Eidhamar

Levi Geir Eidhamar (1958) er professor i religions- og livssynsvitenskap ved Universitetet i Agder. Han har doktorgrad på unge norske muslimer og forsker på emner innen islam, religionssosiologi og religionsdidaktikk. Eidhamar har også skrevet en rekke lærebøker. Siden 2004 har han ledet "Religionsstudier i Asia" som hvert vårsemester gjennomføres i ulike land i Sørøst-Asia.