Lars Nersveen

Lars Nersveen

Lars Nersveen har bakgrunn som lærer i videregående skole og har undervist i informasjonsteknologi, matematikk, naturfag og biologi. Han er i dag realfagsredaktør i Aschehoug Undervisning.