Kristoffer Kjelling

Kristoffer Kjelling

Kristoffer Kjelling har en tverrfaglig mastergrad i medievitenskap og kulturstudier fra Universitetet i Oslo og har jobbet som medielærer siden 2005. Han har bred kompetanse innenfor medieteori, med hovedvekt på visuell kommunikasjon, tegnlære og uttrykkshistorie.