Kristina Markussen Raen

Kristina Markussen Raen

har et doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk og er i dag universitetslektor ved UiA.