Kristin Skage

Kristin Skage

har faglærerutdanning i naturfag med matematikk. I dag jobber hun på mellomtrinnet på Damsgård skole, og er digital pedagog i Bergen kommune.