Kristin Måge Areklett

Kristin Måge Areklett

Kristin Elaine Måge Areklett har en Bachelor of Arts fra University of Wisconsin og er Cand. philol. fra Universitetet i Oslo med fagene engelsk, fransk og tysk. Siden 1995 har hun undervist ved Kristelig Gymnasium, ungdomsskole og videregående skole, på alle nivåer. I tillegg har hun undervisningserfaring fra BI og Universitetet i Oslo, og har vært med på å utvikle lærebøker og digitale læremidler siden 2005.