Knut Sprauten

Knut Sprauten

Knut Sprauten er cand. philol og har siden 2000 vært ansatt som direktør ved Norsk lokalhistorisk institutt. Tidligere var han avdelingsleder ved Kjeldeskriftavdelingen ved Riksarkivet, og han har vært sensor i historie ved universiteter og høgskoler siden 1974. Han har også arbeidserfaring fra flere ulike stillinger ved Universitetet i Oslo og fra skoleverket i Oslo. Knut Sprauten har utgitt mange bøker og skrevet et stort antall artikler om historiske emner.