Kjersti Lundetræ

Kjersti Lundetræ

Kjersti Lundetræ har bakgrunn som lærer og spesialpedagog i skolen. Hun er nå professor og leder av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger. Lundetræ har lang erfaring med undervisning og forskning knyttet til begynneropplæring og lese- og skrivevansker. Hun har også arbeidet med internasjonale leseundersøkelser. Lundetræ er en del av prosjektledelsen i forskningsprosjektene På sporet (forebygging av lese- og skrivevansker) og Two Teachers.