Kjartan Hjulstad

Kjartan Hjulstad

Kjartan Hjulstad er medforfatter av Fabel 8. Han er lektor og har undervist i norsk på ungdomstrinnet i seksten år. Han er interessert i å utvikle pedagogiske metoder for å engasjere elevene og gjøre faget bedre for både elever og lærere.