Karianne Megard Grønli

Karianne Megard Grønli

Karianne Megard Grønli er lektor med tilleggsutdanning, og har mange års erfaring fra undervisning på barnetrinnet. Hun har videreutdanning i lesing og skriving, vurdering for læring og veiledning. Grønli har arbeidet flere år som lese- og skriverådgiver i Nordre Follo kommune, der ansvarsområdet var kompetanseutvikling innenfor begynneropplæring, lesing og skriving, pedagogisk bruk av digitale verktøy og særskilt språkopplæring. Grønli er nå stipendiat ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger. Her er hun tilknyttet prosjektet «Les for meg» som handler om å utvikle gode verktøy for å følge opp elever som trenger ekstra oppfølging i lesing.