Karianne Megard Grønli

Karianne Megard Grønli

Karianne Megard Grønli er allmennlærer med mange års erfaring fra undervisning på barnetrinnet. Hun har videreutdanning i lesing og skriving, vurdering for læring og veiledning. Grønli er lærerspesialist i norsk og har arbeidet med å kurse lærere og utarbeide leseplaner. Hun arbeider som lese- og skriverådgiver i Nordre Follo kommune, der ansvarsområdet er kompetanseutvikling innenfor begynneropplæring, lesing og skriving, pedagogisk bruk av digitale verktøy og særskilt språkopplæring.