Kari Revheim

Kari Revheim

Kari Revheim er utdannet vernepleier, har master i atferdsvitenskap, og praktisk pedagogisk utdanning. Hun har jobbet som lektor i videregående skole, og har vært ansatt i pedagogisk psykologisk tjeneste. Kari har flere års erfaring fra helsevesenet ¿ både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har i tillegg lang erfaring med ulike pasient- og brukergrupper, der målrettet miljøarbeid har vært sentral arbeidsmetode.