Jorid Sørli

Jorid Sørli

Jorid Sørli er lektor og jobber i en alfabetiseringsklasse for nyankomne elever på Kampen skole i Oslo. Hun er også veileder og kursholder for lærere i mottaks- og alfabetiseringsgrupper.