Jørgen Eliassen

Jørgen Eliassen

Jørgen Eliassen (1950-2017) underviste i historie, samfunnsfag og norsk på videregående skole. Han var medforfatter på historieverket "Spor i Tid" og hadde lang erfaring fra skoleseksjonen i Den norske historiske forening (HIFO), den europeiske historielærerforeningen (Euroclio) samt det europeiske nettverket EUstory.