Jannecke Hofset

Jannecke Hofset

Jannecke Hofset har lang erfaring som lærer for voksne innvandrere ved Ålesund voksenopplæringssenter. Hun er opptatt av grammatikkformidling og har bred erfaring både som fagkonsulent, foredragsholder og sensor.