James Stephen Henry

James Stephen Henry

Stephen Henry er opprinnelig fra sørøst i USA og kom til Norge i 1992. Han har undervist i engelsk siden 2002 og jobber for tiden som engelsklærer på Nydalen videregående skole. Han har tidligere undervist i engelsk på Universitet i Oslo og the University of Bethlehem på Vestbredden samt holdt kurs ved Høyskolen i Oslo og Akershus. I tillegg har han hatt kurs for det private næringsliv og offentlige institusjoner, samt undervist på grunnskolenivå i Norge og på High School i Florida. Stephen Henry har også lang erfaring som konsulent innen dokumentarfilm og musikk og har særlig vært opptatt av kulturhistorie, populærkultur og film.