Ingvild Liven

Ingvild Liven

Ingvild Liven har siden 2004 undervist i spansk ved Foss videregående skole. Hun har i tillegg undervisningserfaring i kunst- og kulturhistorie i tillegg til kunstfaglig bakgrunn som fotograf. Hun har spansk fra Universitetet i Oslo. Ingvild Liven har stor interesse for læringsfremmende vurdering og videreutdanner seg innenfor dette feltet. Hun har tidligere vært tilknyttet Utdanningsdirektoratet i forbindelse med arbeid med eksamensoppgaver. De siste årene har hun vært engasjert som ressursperson for språkkonkurransen Språkiaden i Oslo kommune.